KARTY PRODUKTÓW

Karta Produktu Compensa Maxima
Karta Produktu Gwarancja Ochrona Optima
Karta Produktu Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Gwarancja Komfort
Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenia dodatkowe
Karta Produktu Gwarancja Renta indywidualne ubezpieczenia rentowe na życie
Karta Produktu Gwarancja Renta indywidualne ubezpieczenia dodatkowe
Karta Produktu Compensa IKZE
Karta Produktu Flexi Plus ubezpieczenie indywidualne na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Karta Produktu Między Nami indywidualne ubezpieczenie na życie
Karta Produktu Mój Biznes
Karta Produktu Compensa Firma
Karta Produktu Ubezpieczenia mienia i utraty zysku od kradzieży z włamaniem i rabunku
Karta Produktu Ubezpieczenia mienia i utraty zysku od ognia i innych zdarzeń losowych
Karta Produktu Ubezpieczenia mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk
Karta Produktu Ubezpieczenia mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk
Karta Produktu Ubezpieczenia mienia i utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk
Karta Produktu Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego
Karta Produktu Ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń
Karta Produktu Ubezpieczenia budowy i montażu od wszystkich ryzyk montażu
Karta Produktu Ubezpieczenia budowy i montażu od wszystkich ryzyk budowy
Karta Produktu Ubezpieczenia transportowe ubezpieczenie OC spedytora
Karta Produktu Ubezpieczenia transportowe ubezpieczenie OC przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
Karta Produktu OC działalności
Karta Produktu OC architektów, projektantów lub inżynierów budownictwa
Karta Produktu Compensa Firma Życie
Karta Produktu Mój Biznes
Karta Produktu Compensa Firma
Karta Produktu Między Nami
Karta Produktu Bezpieczna Grupa
Karta Produktu Ubezpieczenie OC
Karta Produktu Gwarancja Ochrona
Karta Produktu Ubezpieczenie na życie i dozycie Dobry Plan na Przyszłość
Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie Prywatna Emerytura
Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Lepsza Przyszłość
Karta Produktu Ubezpieczenie indywidualne na całe życie ze składką regularną Godne Pożegnanie
Karta Produktu Ubezpieczenie indywidualne na całe życie ze składką jednorazową Godne Pożegnanie
Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenia dodatkowe
Karta Produktu Ubezpieczenie indywidualne terminowe na życie W razie W
Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Karta Produktu Ubezpieczenie grupowe na życie Bezpieczna Grupa
Karta Produktu Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Grupa
Karta Produktu Ubezpieczenie grupowe na życie Compensa Firma Życie

Karta Produktu „Generali, z myślą o aucie”
Karta Produktu Odpowiedzialności Cywilnej
Karta Produktu Ubezpieczenie domu i mieszkania
Karta Produktu Ubezpieczenie Podróży
Karta Produktu Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży
Karta Produktu „Generali, z myślą o rolniku”
Karta Produktu Ubezpieczenie budynków rolniczych
Karta Produktu Ubezpieczenie OC rolników
Karta Produktu Generali, z myślą o firmie
Karta Produktu Szczególne warunki ubezpieczenia Assistance windykacyjny
Karta Produktu Generali oc zawodowe przewoźnika drogowego
Karta Produktu Generali oc spedytora
Karta Produktu Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Karta Produktu Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
Karta Produktu Generali, z myślą o NNW
Karta Porduktu Ubezpieczenie mienia
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia – zamówienia publiczne
Karta Produktu Generali – Spółdzielnia mieszkaniowa
Karta Produktu Generali – Instytucja finansowa
Karta Produktu Generali – Spółka kapitałowa
Karta Produktu Generali – Ubezpieczenie właścicieli budynków wielomieszkaniowych
Karta Produktu Generali – Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy montażu
Karta Produktu Generali – Ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszelkiego ryzyka
Karta Produktu Generali – Ubezpieczenie maszyn od awarii
Karta Produktu Generali – Ubezpieczenie maszyn budowlanych
Karta Produktu CyberRED
Karta Produktu Generali, kompleksowe ubezpieczenie OC
Karta Produktu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Karta Produktu Generali, z myślą o NNW – pakiet dziecko
Karta Produktu Podróży zagranicznych dla sieci dealerskiej
Karta Produktu Rzeczy osobistych od rabunku dla sieci agencyjnej i direct
Karta Produktu dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych dla sieci agencyjnej i direct
Karta Produktu Dobrowolnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych dla Motocykli i Motorowerów
Karta Produktu Utraty Wartości Pojazdu obowiązujący od 20.01.2022r.
Karta Produktu Gwarancja Mobilności Opel dla sieci dealerskiej obowiązujący od 20.01.2022r.
Karta Produktu Ubezpieczenia Grupowego NNW
Karta Produktu Grupowego Ubezpieczenia COVID-19
Karta Produktu ubezpieczenia mienia przedmiotu ubezpieczenia dla Klientów Meble Black Red White Meblecasco
Karta Produktu ubezpieczenia mienia przedmiotu ubezpieczenia dla Klientów Meble VOX Meblecasco
Karta Produktu ubezpieczenia mienia dla Klientów Składy VOX Bezpieczna podłoga
Karta Produktu Ubezpieczenie Psa

Karta Produktu Generali, z myślą o całym Twoim życiu
Karta Produktu IKE w ramach Generali, z myślą o całym Twoim życiu
Karta Produktu IKZE w ramach Generali, z myślą o całym Twoim życiu
Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie COVID-19
Karta Produktu NNW grupowe
Karta Produktu Generali, z myślą o życiu PLUS
Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z UFK, w ramach którego prowadzone jest IKE
Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z UFK, w ramach którego prowadzone jest IKZE
Karta Produktu Generali, z myślą o Twoim psie
Karta Produktu Generali, z myślą o dziecku
Karta Produktu – ProFamilia (kod FPP4) – dla wniosków spisanych od 01.01.2018 r. do 01.07.2018 r.
Karta Produktu Dokument zawierający kluczowe informacje – ProFamilia (FPP5)
Karta Produktu Generali, z myślą o życiu Bezpieczny.pl
Karta Produktu OmniProfit Premium ze składką jednorazową
Karta Produktu Wygodny Portfel
Karta Produktu Kapitalny Portfel
Karta Produktu Życie Komfort
Karta Produktu Życie Kredytobiorców
Karta Produktu Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie Moi Bliscy
Karta Produktu Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie Partner Plus
Karta Produktu Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie dla Lojalnych Klientów
Karta Produktu Terminowe 15-letnie Ubezpieczenie na Życie
Karta Produktu Ubezpieczenie na życie i na wypadek pobytu w szpitalu Ochrona Szpitalna
Karta Produktu Ubezpieczenie na życie Twoja Ochrona
Karta Produktu Ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków
Karta Produktu Ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków Dla Lojalnych Klientów
Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na Życie Pomyśl o przyszłości Bliskich
Karta Produktu Wygodne Strategie

Karta Produktu PZU Auto od 22.01.22
Karta Produktu PZU Auto OC
Karta Produktu Zielona Karta
Karta Produktu PZU Auto AC
Karta Produktu PZU Pomoc w Drodze
Karta Produktu PZU Auto Opony
Karta Produktu PZU Auto Szyba od 22.01.22
Karta Produktu PZU Auto Szyba
Karta Produktu PZU Auto NNW
Karta Produktu PZU Auto Asystent Zdrowotny
Karta Produktu PZU Auto NNW Max
Karta Produktu PZU Auto Ochrona
Karta Produktu PZU Auto Ochrona Prawna
Karta Produktu Ubezpieczenie domu
Karta Produktu Ubezpieczenie mieszkania
Karta Produktu Ubezpieczenie domu jednorodzinnego w budowie
Karta Produktu Ubezpieczenie domu letniskowego
Karta Produktu Ubezpieczenie domu rolnika
Karta Produktu Ubezpieczenie mieszkań członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
Karta Produktu Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła
Karta Produktu Ubezpieczenie wyjazdu turystycznego
Karta Produktu Ubezpieczenie wyjazdu sportowego
Karta Produktu Ubezpieczenie wyjazdu do pracy lub na studia
Karta Produktu OC w życiu prywatnym
Karta Produktu OC Sport
Karta Produktu OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów
Karta Produktu PZU Auto OC (1)
Karta Produktu PZU Auto OC (2)

Karta Produktu PZU Auto AC
Karta Produktu PZU Auto Korporacyjne
Karta Produktu PZU Pomoc w Drodze
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
Karta Produktu OC przewoźników drogowych w ruchu krajowym
Karta Produktu OC przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym
Karta Produktu Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
Karta Produktu Ubezpieczenie jachtów morskich NNW kapitana i członków załogi jachtu morskiego
Karta Produktu Ubezpieczenie jachtów morskich koszty leczenia za granicą kapitana i członków załogi
Karta Produktu Ubezpieczenie jachtów morskich rzeczy osobistych kapitana i członków załogi jachtu
Karta Produktu Ubezpieczenie lotnicze rzeczy osobistych członków załogi
Karta Produktu Ubezpieczenie lotnicze NNW członków załogi
Karta Produktu PZU Doradca
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Karta Produktu Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Karta Produktu Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO
Karta Produktu Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Karta Produktu Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii i szkód elektrycznych
Karta Produktu Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
Karta Produktu Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych
Karta Produktu Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)
Karta Produktu Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych
Karta Produktu Ubezpieczenie utraty zysku
Karta Produktu Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn
Karta Produktu PZU Energia Słońca
Karta Produktu PZU Energia Wiatru
Karta Produktu OC ogólne
Karta Produktu Obowiązkowe OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Karta Produktu OC podmiotów leczniczych inne niż szpital
Karta Produktu OC podmiotów leczniczych szpital
Karta Produktu OC lekarzy
Karta Produktu Ubezpieczenie ochrony prawnej lekarzy, pielęgniarek, położnych lub fizjoterapeutów
Karta Produktu PZU Auto OC oferty od 31.05.2021
Karta Produktu PZU Auto OC oferty od 01.01.2021
Karta Produktu OC pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów
Karta Produktu OC zawodowe
Karta Produktu Obowiązkowe OC przedsiębiorców, którzy usługowo prowadzą księgi rachunkowe
Karta Produktu Obowiązkowe OC architektów oraz inżynierów budownictwa
Karta Produktu Obowiązkowe OC zarządców nieruchomości
Karta Produktu Obowiązkowe OC radców prawnych
Karta Produktu OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów
Karta Produktu Obowiązkowe OC komorników sądowych
Karta Produktu OC osób wykonujących zawód medyczny
Karta Produktu Obowiązkowe OC pośredników w obrocie nieruchomościami
Karta Produktu Obowiązkowe OC rzeczoznawców majątkowych
Karta Produktu Obowiązkowe OC doradców podatkowych
Karta Produktu Obowiązkowe OC doradców restrukturyzacyjnych
Karta Produktu Obowiązkowe OC przedsiębiorców, którzy usługowo chronią osoby i mienie
Karta Produktu Obowiązkowe OC notariuszy
Karta Produktu Obowiązkowe OC organizatorów imprez masowych
Karta Produktu Obowiązkowe OC świadczeniodawców niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej
Karta Produktu Obowiązkowe OC adwokatów
Karta Produktu Obowiązkowe OC firm audytorskich
Karta Produktu Obowiązkowe OC detektywów
Karta Produktu Obowiązkowe OC rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Karta Produktu OC członków władz spółki
Karta Produktu OC apteki
Karta Produktu Grupowe ubezpieczenia pracowników, funkcjonariuszy lub żołnierzy zawieszenie czynności służbowych
Karta Produktu Grupowe ubezpieczenia pracowników, funkcjonariuszy lub żołnierzy odpowiedzialność materialna pracowników
Karta Produktu Grupowe ubezpieczenia pracowników, funkcjonariuszy lub żołnierzy odpowiedzialność majątkowej pracowników
Karta Produktu Grupowe ubezpieczenia pracowników, funkcjonariuszy lub żołnierzy koszty ochrony prawnej
Karta Produktu Obowiązkowe OC agentów
Karta Produktu Obowiązkowe OC brokerów
Karta Produktu Obowiązkowe OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej
Karta Produktu Obowiązkowe OC przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie łowiectwa
Karta Produktu Ubezpieczenie od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych
Karta Produktu Obowiązkowe OC rzeczników patentowych
Karta Produktu Zbiorowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Karta Produktu PZU Gospodarstwo Rolne mienie ruchome
Karta Produktu PZU Gospodarstwo Rolne NNW
Karta Produktu PZU Gospodarstwo Rolne budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
Karta Produktu PZU Gospodarstwo Rolne OC
Karta Produktu PZU Uprawy
Karta Produktu PZU Zwierzęta dobrowolne ubezpieczenia zwierząt gospodarskich
Karta Produktu PZU Zwierzęta ubezpieczenie niedotowane zwierząt
Karta Produktu PZU Zwierzęta zwierzęta drób

Karta Produktu PZU FIO Parasolowy (1)
Karta Produktu PZU FIO Parasolowy (2)

Karta Produktu PZU Obligacji Krótkoterminowych (1)
Karta Produktu PZU Obligacji Krótkoterminowych (2)

Karta Produktu PZU SEJF+ (1)
Karta Produktu PZU SEJF+ (2)

Karta Produktu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (1)
Karta Produktu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (2)

Karta Produktu PZU Dłużny Aktywny (1)
Karta Produktu PZU Dłużny Aktywny (2)

Karta Produktu PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (1)
Karta Produktu PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (2)

Karta Produktu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (1)
Karta Produktu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (2)

Karta Produktu PZU Zrównoważony (1)
Karta Produktu PZU Zrównoważony (2)

Karta Produktu PZU Medyczny (1)
Karta Produktu PZU Medyczny (2)

Karta Produktu PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (1)
Karta Produktu PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (2)

Karta Produktu PZU Akcji KRAKOWIAK (1)
Karta Produktu PZU Akcji KRAKOWIAK (2)

Karta Produktu PZU Aktywny Akcji Globalnych (1)
Karta Produktu PZU Aktywny Akcji Globalnych (2)

Karta Produktu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (1)
Karta Produktu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (2)

Karta Produktu PZU Akcji Rynków Wschodzących (1)
Karta Produktu PZU Akcji Rynków Wschodzących (2)

Karta Produktu PZU Akcji Polskich (1)
Karta Produktu PZU Akcji Polskich (2)

Karta Produktu PZU Dłużny Rynków Wschodzących (1)
Karta Produktu PZU Dłużny Rynków Wschodzących (2)

Karta Produktu PZU FIO Ochrony Majątku (1)
Karta Produktu PZU FIO Ochrony Majątku (2)

Karta Produktu inPZU SFIO

Karta Produktu inPZU Inwestycji Ostrożnych (1)
Karta Produktu inPZU Inwestycji Ostrożnych (2)

Karta Produktu inPZU Obligacje Polskie (1)
Karta Produktu inPZU Obligacje Polskie (2)

Karta Produktu inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (1)
Karta Produktu inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (2)

Karta Produktu inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (1)
Karta Produktu inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (2)

Karta Produktu inPZU Akcje Polskie (1)
Karta Produktu inPZU Akcje Polskie (2)

Karta Produktu inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (1)
Karta Produktu inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (2)

Karta Produktu inPZU Akcje Amerykańskie (1)
Karta Produktu inPZU Akcje Amerykańskie (2)

Karta Produktu inPZU Akcje Rynków Wschodzących (1)
Karta Produktu inPZU Akcje Rynków Wschodzących (2)

Karta Produktu inPZU Akcje CEEplus (1)
Karta Produktu inPZU Akcje CEEplus (2)

Karta Produktu PZU FIZ Medyczny
Karta Produktu PZU FIZ Forte
Karta Produktu PZU FIZ Akcji Focus
Karta Produktu PZU FIZ Akord
Karta Produktu PZU FIZ Legato
Karta Produktu PZU Sejf+ z ochroną kapitału
Karta Produktu Portfel PZU Święty Spokój
Karta Produktu Program Inwestycyjny PZU Portfele Kapitałowe
Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – Multi Kapitał II
Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – Świat Inwestycji Premium II
Karta Produktu Indywidualne konto emerytalne
Karta Produktu Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Karta Produktu Otwarty fundusz emerytalny
Karta Produktu Pracowniczy program emerytalny (PPE)
Karta Produktu Emerytalne ubezpieczenie na życie dla pracowników – PZU Pogodna Jesień
Karta Produktu PZU FIO Ochrony Majątku
Karta Produktu PZU SEJF+
Karta Produktu PZU Obligacji Krótkoterminowych
Karta Produktu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
Karta Produktu PZU Dłużny Aktywny
Karta Produktu Pracownicze plany kapitałowe PPK
Karta Produktu Pracowniczy program emerytalny PPE

Karta Produktu Organizacja leczenia za granicą
Karta Produktu Pomoc w przypadku zachorowania na nowotwór
Karta Produktu Zabezpieczenie przyszłości dziecka
Karta Produktu Ochrona życia – ubezpieczenie terminowe
Karta Produktu Ochrona na całe życie
Karta Produktu Wsparcie dla bliskich oraz oszczędzanie
Karta Produktu Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego PNKP33_PTKP33
Karta Produktu Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego PTKP51
Karta Produktu Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku dla Ciebie i dziecka
Karta Produktu Wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Karta Produktu Wsparcie po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego
Karta Produktu Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie rentowe PZU Na Dobry Początek
Karta Produktu Ubezpieczenie NNW dla każdego
Karta Produktu Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży
Karta Produktu Ubezpieczenie NNW dla sportowców
Karta Produktu Ubezpieczenie dla rowerzystów
Karta Produktu Ubezpieczenia NNW dla studentów i uczniów szkół policealnych
Karta Produktu Ubezpieczenie NNW dla nauczycieli i personelu placówek oświatowych
Karta Produktu PZU Ochrona dla Rolników
Karta Produktu Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób
Karta Produktu Leczenie w szpitalu to różne wydatki – czy jesteś na nie przygotowany
Karta Produktu Finansowe wsparcie po operacji chirurgicznej
Karta Produktu Wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
Karta Produktu Wsparcie po złamaniu kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
Karta Produktu PZU Wsparcie w Życiu i Zdrowiu 18-59
Karta Produktu PZU Wsparcie w Życiu i Zdrowiu 59-69
Karta Produktu PZU Kontynuacja Dla Ciebie Plus typ A,B lub S
Karta Produktu PZU Kontynuacja Dla Ciebie Plus typ C
Karta Produktu Wsparcie w razie ciężkiej choroby dziecka
Karta Produktu Wsparcie w razie leczenia szpitalnego dziecka
Karta Produktu Wsparcie na wypadek operacji chirurgicznych dziecka
Karta Produktu Wsparcie na wypadek uszczerbku na zdrowiu dziecka spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
Karta Produktu Organizacja leczenia dziecka za granicą
Karta Produktu Zabezpieczenie przyszłości dziecka
Karta Produktu Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży
Karta Produktu Ubezpieczenie NNW dla każdego
Karta Produktu Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku dla Ciebie i dziecka
Karta Produktu Wsparcie w razie zawału serca albo udaru mózgu
Karta Produktu Opieka medyczna w razie wypadku, choroby i na co dzień
Karta Produktu Ubezpieczenie wyjazdu turystycznego
Karta Produktu Opieka medyczna w ciężkiej chorobie
Karta Produktu Opieka medyczna w razie wypadku, choroby i na co dzień
Karta Produktu Wsparcie w razie trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku
Karta Produktu Ubezpieczenie wyjazdu sportowego
Karta Produktu Ubezpieczenie wyjazdu do pracy lub na studia
Karta Produktu PZU Z Myślą o Życiu i Zdrowiu
Karta Produktu Ubezpieczenie NNW dla strażaków
Karta Produktu Wsparcie dla pracowników firm po nieszczęśliwym wypadku jednostkowe
Karta Produktu Wsparcie dla pracowników firm po nieszczęśliwym wypadku grupowe
Karta Produktu Wsparcie dla pracowników firm po pobycie w szpitalu jednostkowe
Karta Produktu Wsparcie dla pracowników firm po pobycie w szpitalu grupowe
Karta Produktu PZU Życie pod Ochroną
Karta Produktu PZU Zdrowie pod Ochroną
Karta Produktu PZU Ochrona i Zdrowie
Karta Produktu PZU Ochrona Plus
Karta Produktu PZU U Lekarza
Karta Produktu PZU Medycyna Pracy
Karta Produktu PZU W Aptece
Karta Produktu PZU Ochrona Max
Karta Produktu PZU P Plus
Karta Produktu PZU W Szpitalu(1)
Karta Produktu PZU W Szpitalu(2)

Karta Produktu PZU W Razie Wypadku
Karta Produktu PZU Na Życie Plus TWGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus CCGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus DCGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus DLGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus DUGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus LCGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus NWGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus RUGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus TUGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus WKGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus WPGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus ZDGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus ZKGP55
Karta Produktu PZU Na Życie Plus ZMGP55

Karta Produktu Start w Życie – Profil oszczędzania konserwatywny
Karta Produktu Start w Życie – Profil oszczędzania zrównoważony
Karta Produktu Start w Życie – Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnejgo zachorowania dziecka
Karta Produktu Start w Życie – Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji
Karta Produktu Start w Życie – Ubezpieczenie dodatkowe przejęcie opłacania składek na wypadek śmierci
Karta Produktu Start w Życie – Ubezpieczenie dodatkowe przejęcie opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa
Karta Produktu Start w Życie – Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
Karta Produktu Start w Życie – Kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania
Karta Produktu Start w Życie – Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji
Karta Produktu Start w Życie – Ubezpieczenie oszczędnościowe start w życie

Karta Produktu Emerytura bez obaw – profil oszczędzania konserwatywny
Karta Produktu Emerytura bez obaw – profil oszczędzania zrównoważony
Karta Produktu Emerytura bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Karta Produktu Emerytura bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci
Karta Produktu Emerytura bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania
Karta Produktu Emerytura bez obaw – kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania
Karta Produktu Emerytura bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności do pracy
Karta Produktu Emerytura bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
Karta Produktu Emerytura bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego inwalidztwa
Karta Produktu Emerytura bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa
Karta Produktu Emerytura bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji
Karta Produktu Emerytura bez obaw – ubezpieczenie oszczędnościowe emerytura bez obaw

Karta Produktu Oszczędności bez obaw – ubezpieczenie oszczędnościowe oszczędności bez obaw
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – profil oszczędzania konserwatywny
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – profil oszczędzania zrównoważony
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności do pracy
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego inwalidzctwa
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa
Karta Produktu Oszczędności bez obaw – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji

Karta Produktu Komfort życia – ubezpieczenie komfort życia
Karta Produktu Komfort życia – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Karta Produktu Komfort życie – ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania
Karta Produktu Komfort życie – kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania
Karta Produktu Komfort życie – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności do pracy
Karta Produktu Komfort życie – ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
Karta Produktu Komfort życie – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego inwalidztwa
Karta Produktu Komfort życie – ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa
Karta Produktu Komfort życie – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji
Karta Produktu Komfort życie – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania dziecka
Karta Produktu Komfort życie – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji
Karta Produktu Komfort życie – ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji

Karta Produktu Pewny kapitał – ubezpieczenie pewny kapitał
Karta Produktu Pewny kapitał – z wybraną opcją gwarantowanego świadczenia
Karta Produktu Pewny kapitał – bez wybranej opcji gwarantowanego świadczenia

Karta Produktu Pru inwestycja – ubezpieczenie pru inwestycja zrównoważona
Karta Produktu Pru inwestycja – ubezpieczenie pru inwestycja konserwatywna
Karta Produktu Pru inwestycja – profil konserwatywny
Karta Produktu Pru inwestycja – profil zrównoważony

Karta Produktu ERGO 1
Karta Produktu Hestia 1 NNW KiP
Karta Produktu Hestia 1 AC
Karta Produktu Hestia 1 HCA
Karta Produktu Hestia 1 OUZ OC
Karta Produktu ERGO 7
Karta Produktu Hestia 7 Assistance
Karta Produktu Hestia 7 HCA
Karta Produktu Hestia 7 Ubezpieczenie Szyb Samochodowych
Karta Produktu ERGO 7 pozakomunikacyjne
Karta Produktu Hestia 7 OUZ OC
Karta Produktu Hestia 7 NNW KIP
Karta Produktu HESTIA 7 AC
Karta Produktu ERGO7 Komunikacyjne
Karta Produktu Moja Firma
Karta Produktu Moja Firma komunikacyjne
Karta Produktu Moja Firma pozakomunikacyjne
Karta Produktu ERGO Podróż
Karta Produktu ERGO Sport
Karta Produktu Mój Dom
Karta Produktu Dom i Samochód
Karta Produktu Samochód ERGO Hestia
Karta Produktu Zielona Karta
Karta Produktu Obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Karta Produktu OC Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym
Karta Produktu OC spedytora
Karta Produktu OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
Karta Produktu Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych
Karta Produktu OC Rolników
Karta Produktu OC zawodu – podmioty lecznicze
Karta Produktu OC Zawodu – rzeczoznawca majątkowy
Karta Produktu OC zawodu – zarządca nieruchomości
Karta Produktu OC Zawodu – pośrednik nieruchomości
Karta Produktu OC Zawodu – wybrany zawód
Karta Produktu OC Zawodu – lekarz
Karta Produktu OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
Karta Produktu OC zawodu – architekt oraz inż. budownictwa
Karta Produktu Ubezpieczenie sprzętu
Karta Produktu Ubezpieczenie elektronarzędzi
Karta Produktu Ubezpieczenie Ochrony Utraty Zniżki OC
Karta Produktu UniAuto
Karta Produktu EH Lite kom
Karta Produktu YU! Yanosik Ubezpieczenia
Karta Produktu Auto Premium

Karta Produktu Druga Opinia Medyczna
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia
Karta Produktu Ubezpieczenie Pies i Kot
Karta Produktu Assistance Home-Med
Karta Produktu Bezpieczny Senior
Karta Produktu OC w życiu prywatnym
Karta Produktu Ochrona Prawna
Karta Produktu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Karta Produktu Bezpieczna Nauka
Karta Produktu Ubezpieczenie NNW
Karta Produktu Ubezpieczenie Domu jednorodzinnego w budowie w stanie surowym zamkniętym (Klauzula 01 i Klauzula 02)
Karta Produktu Ubezpieczenie Domu jednorodzinnego w budowie w stanie niezamkniętym (Klauzula 03)
Karta Produktu Ubezpieczenie Domu jednorodzinnego w budowie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (Klauzula 05)
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków
Karta Produktu Ubezpieczenie Home Assistance
Karta Produktu Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
Karta Produktu Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu
Karta Produktu Ubezpieczenie Domków letniskowych
Karta Produktu Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC
Karta Produktu Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC) – krótkoterminowe
Karta Produktu Autocasco
Karta Produktu Fitcasco
Karta Produktu Ubezpieczenie Mini Autocasco
Karta Produktu Ubezpieczenie AC Pojazdów Mechanicznych (AC) – Szkoda Całkowita
Karta Produktu NNWK
Karta Produktu Autoszyby
Karta Produktu Ubezpieczenie autoassistance
Karta Produktu Ubezpieczeni odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych Zielona Karta
Karta Produktu Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych Ubezpieczenie Graniczne
Karta Produktu Ubezpieczenie Auto Concierge
Karta Produktu Ubezpieczenie Nadwyżkowe OC
Karta Produktu Ubezpieczenie Maszyn i sprzętu rolniczego Agrocasco
Karta Produktu Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą składki z budżetu państwa
Karta Produktu Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą składki z budżetu państwa
Karta Produktu OC rolnik
Karta Produktu Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
Karta Produktu AGROCASCO
Karta Produktu Bezpieczny Rolnik – mienie w gospodarstwie rolnym
Karta Produktu Bezpieczny Rolnik – NNW
Karta Produktu Bezpieczny Rolnik – OC w życiu prywatnym
Karta Produktu Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
Karta Produktu Koszty Leczenia Cudzoziemców
Karta Produktu Koszty Leczenia Cudzoziemców AN
Karta Produktu Koszty Leczenia Cudzoziemców RU
Karta Produktu Bezpieczna Nauka
Karta Produktu Ubezpieczenie kosztów wykonania zastępczego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów
Karta Produktu Bezpieczny Przedsiębiorca Plus – Ubezpieczenie mienia
Karta Produktu Ubezpieczenie Bezpieczna Firma
Karta Produktu Bezpieczny Spółdzielca Plus – Ubezpieczenie mienia
Karta Produktu Bezpieczny Spółdzielca Plus – OC działalności
Karta Produktu Bezpieczny Spółdzielca Plus – Auto Casco e Pojazdów Mechanicznych
Karta Produktu Bezpieczny Spółdzielca Plus – NNW
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Karta Produktu Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Karta Produktu Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Karta Produktu Ubezpieczenie szyb i elementów szklanych
Karta Produktu Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia
Karta Produktu Ubezpieczenie prac budowlano – montażowych
Karta Produktu Ubezpieczenie nadwyżkowe OC posiadaczy flot pojazdów za znaczące szkody obowiązujące od 04.08.2021r.
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)
Karta Produktu Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Karta Produktu Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego
Karta Produktu Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Karta Produktu Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych
Karta Produktu Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości
Karta Produktu Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika kredytu hipotecznego
Karta Produktu Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego
Karta Produktu Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków
Karta Produktu Bezpieczny Pracownik – Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze
Karta Produktu Ubezpieczenie Solidna Ochrona
Karta Produktu Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Karta Produktu Ubezpieczenie mieszkaniowe „Twoje miejsce”
Karta Produktu Ubezpieczenie nieruchomości mBank
Karta Produktu Twój Dom Plus
Karta Produktu Twój Assistance Plus – Ubezpieczenie Obowiązkowe Budynków Wchodzących w skład Gospodarstwa Rolnego od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych
Karta Produktu Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej rolników
Karta Produktu Ubezpieczenie Twoje Gospodarstwo Rolne
Karta Produktu Ubezpieczenie Maszyn Rolniczych Agro Casco

Karta Produktu Ubezpieczenie Konkretna Ochrona dla Klientów AS Inbank S.A.
Karta Produktu Aureus PLUS Ubezpieczenie straty finansowej – GAP
Karta Produktu Ubezpieczenie dla Kredytobiorców kredytów gotówkowych w Bankach Spółdzielczych
Karta Produktu Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Klientów Banków Spółdzielczych
Karta Produktu Ubezpieczenie Pakiet Medyczny dla Klientów Banków Spółdzielczych
Karta Produktu Ubezpieczenie Asistance Pomoc Domowa dla Klientów Banków Spółdzielczych
Karta Produktu Terminowe ubezpieczenie na życie dla Klientów Banków Spółdzielczych
Karta Produktu Euro Providus S.A. Ubezpieczenie z pomocą medyczną
Karta Produktu Ubezpieczenie hapispokój dla Klientów IPF Polska Sp. z o.o.
Karta Produktu Ubezpieczenia dla aktywnych Sp. z o.o. Ubezpieczenie dla osób aktywnie uprawiających sport
Karta Produktu Ubezpieczenia dla aktywnych Sp. z o.o. Ubezpieczenie zwrotu kosztów rehabilitacji

Karta Produktu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Karta Produktu Zielona Karta
Karta Produktu Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży
Karta Produktu Ubezpieczenie Assistance
karta produktu ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy pracodawcy
karta produktu Ubezpieczenie bagażu
Karta Produktu Ubezpieczenie szyb

Karta Produktu Ubezpieczenie Assistance w podróży

Karta Produktu PKO Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Karta Produktu PKO Ubezpieczenie Auto Casco
Karta Produktu PKO Ubezpieczenie Zielona Karta
Karta Produktu PKO Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Karta Produktu mBank Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Karta Produktu mBank Ubezpieczenie Autocasco
Karta Produktu mBank Ubezpieczenie od kradzieży i od zniszczenia samochodu wskutek pożaru
Karta Produktu mBank Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Karta Produktu mBank Ubezpieczenie Zielona Karta
Karta Produktu mBank Ubezpieczenie Assistance
Karta Produktu mBank Ubezpieczenie bagażu

Karta Produktu Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców Pojazdów Mechanicznych
Karta Produktu Ubezpieczenie Assistance Auto dla klientów indywidualnych
Karta Produktu Ubezpieczenie Rehabilitacja
Karta Produktu Ubezpieczenie Zielona Karta
Karta Produktu Ubezpieczenie Auto Casco
Karta Produktu Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24
Karta Produktu Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Karta Produktu hoppyGO Ubezpieczenie komunikacyjne

Karta Produktu bezpieczne mieszkanie
Karta Produktu Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi
Karta Produktu OC członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej
Karta Produktu Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
Karta Produktu Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości

Karta Produktu Ubezpieczenie podróży służbowej Kontynenty Business Travel PID
Karta Produktu Ubezpieczenie turystyczne dla biur podróży Ubezpieczenie podróży Kontynenty PID
Karta Produktu Ubezpieczenie podróży Kontynenty PID Rezygnacja z podróży
Karta Produktu Ubezpieczenie OC spedytora
Karta Produktu Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego – zakres podstawowy
Karta Produktu Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego – zakres rozszerzony
Karta Produktu Kabotaż Niemcy
Karta Produktu OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym – zakres podstawowy
Karta Produktu OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym – zakres rozszerzony
Karta Produktu OC zawodowe przewoźnika drogowego
Karta Produktu Ubezpieczenie OC firmy
Karta Produktu Ubezpieczenia OC zawodowej
Karta Produktu Pakietowe warunki ubezpieczenia mienia
Karta Produktu Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy
Karta Produktu Ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu
Karta Produktu Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych
Karta Produktu Ubezpieczenie maszyn od awarii
Karta Produktu Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk lub ryzyk nazwanych
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Karta Produktu Ubezpieczenie Assistance dla MŚP
Karta Produktu Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego dla MŚP
Karta Produktu Ubezpieczenie mienia dla MŚP
Karta Produktu Ubezpieczenie NNW dla MŚP
Karta Produktu Ubezpieczenie OC dla MŚP

Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Osób Skierowanych do Robót Publicznych, Prac Społecznie Użytecznych, Prac Interwencyjnych z Urzędu Pracy
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Sołtysów
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Podlegających Obowiązkowi Ubezpieczenia na Podstawie Przepisów Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, Młodzieży i Wychowawców na Koloniach i Obozach
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Uczestników Wczasów, Wycieczek, Podróży i Zorganizowanych Imprez Okolicznościowych
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Wolontariuszy, Praktykantów i Stażystów
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, Młodzieży i Personelu w Placówkach Oświatowych
Karta Produktu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Osób Związanych z Kultura Fizyczną
Karta Produktu Ubezpieczenie wystaw dzieł sztuki
Karta Produktu Ubezpieczenie dzieł sztuki stanowiących własność prywatną

Karta Produktu Ubezpieczenie podróży Kontynenty Multitravel PID
Karta Produktu Ubezpieczenie podróży Kontynenty na terenie RP PID
Karta Produktu Ubezpieczenie indywidulanych podróży Kontynenty PID
Karta Produktu Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zagranicznych i krajowch PID
Karta Produktu Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zagranicznych i krajowych Karta Produktu
Karta Produktu Ubezpieczenie podróży Kontynenty dla osób podróżujących do Republiki Białorusi PID