INFORMACJE PRAWNE

    1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
    2. Informacje dotyczące agenta ubezpieczeniowego Asist sp. z o.o.
    3. Pełnomocnictwa i upoważnienia agenta ubezpieczeniowego Asist sp. z o.o.
  1. Wewnętrzne regulacje