Gazeta Ubezpieczeniowa – podsumowanie tygodnia – Finisz identyczny jak inauguracja

2014-GU-8Okres wakacyjny na polskim rynku ubezpieczeń zakończył się w identyczny sposób jak rozpoczął – roszadami personalnymi na najwyższych szczeblach zarządzania towarzystw. Niespodziankę sprawiły natomiast firmy, które ostatnio zaprezentowały swoje finansowe podsumowania I półrocza. Ich wskaźniki w istotnym stopniu odbiegały bowiem od dotychczas zarysowanych trendów rynkowych.

Z Concordii do InterRisk

Nieco ponad sześć miesięcy po przedwczesnym odejściu Klausa Eberhardta, ówczesnego szefa InterRisk, poznaliśmy nazwisko jego następcy. Od 1 stycznia przyszłego roku będzie nim Piotr Narloch, który jeszcze nie tak dawno kierował Concordią. W przypadku byłego szefa wielkopolskiego ubezpieczyciela niepewność co do dalszego ciągu kariery zawodowej trwała jedynie miesiąc. Choć też nie jest to do końca prawda – o tym, że Piotr Narloch stanie za sterami towarzystwa z Grupy VIG, wróble ćwierkały już tydzień po jego niespodziewanej rezygnacji. Jeszcze nie wygasły emocje związane z tą nominacją, gdy rynek obiegła informacja o powołaniu dotychczasowej członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji Moniki Woźniak-Makarskiej na stanowisko prezesa PTR (kolejna kobieta na najwyższym szczeblu zarządzania!). Te nominacje stanowiły idealne zamknięcie tegorocznego okresu wakacyjnego w ubezpieczeniach, który rozpoczął się i zakończył falą roszad personalnych na szczytach władz towarzystw. Czy w najbliższym czasie czekają nas kolejne zmiany? Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie. Naturalnie nie jest wykluczone, że dojdzie do jednego czy dwóch rozstrzygnięć odnośnie do obsady najwyższych stanowisk w zakładach ubezpieczeń (wciąż np. czekamy na nowego szefa bądź szefową Signal Iduna), ale wydaje się, że jeśli w tym roku będą miały miejsce jakiekolwiek ruchy kadrowe (wyjąwszy nadzwyczajne okoliczności), to raczej będą one dotyczyć składu zarządów. Roszad personalnych możemy natomiast oczekiwać, kiedy poprawi się otoczenie makroekonomiczne i władze firm ubezpieczeniowych zostaną poddane rozliczeniom, w jaki sposób radziły sobie z zarządzaniem w czasie kryzysu. Gwoli uzupełnienia należy jeszcze dodać, że w ubiegłym tygodniu funkcję członka zarządu – dyrektora finansowego ING Życie oraz członka rady nadzorczej ING PTE objął były szef BZ WBK-Aviva Jacek Koronkiewicz, a na stanowisko wiceprezesa PTR został powołany Jacek Kugacz (awans w ramach struktur wewnętrznych firmy).

UNIQA i VIG inne niż konkurenci

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, w minionym tygodniu zostały opublikowane kolejne raporty finansowe ubezpieczycieli za pierwsze sześć miesięcy tego roku. Zestawienie wyników Grupy UNIQA w Polsce zwracało uwagę przede wszystkim tym, że zaprezentowane w nim wskaźniki dość istotnie różniły się od upublicznionych do tej pory podsumowań konkurentów. Już nawet pobieżna analiza dokumentu pozwalała zauważyć, że w odróżnieniu od innych firm grupa z Austrii musiała przełknąć gorzką pigułkę w postaci obniżki przychodów ze składek z działalności majątkowej. Powód? UNIQA nie udało się zneutralizować konsekwencji wojny cenowej w „komunikacji”. Odwrotna sytuacja miała miejsce natomiast w biznesie życiowym, gdzie inaczej niż w innych zakładach, przypis składki poszedł (i to mocno) w górę. Aby mieć pełny obraz tego, w jakim stopniu półroczne rezultaty finansowe UNIQA odróżniały się na tle konkurentów, należy dodać, że zarobki w obu sektorach działalności oraz wynik techniczny towarzystwa non-life były wyraźnie lepsze od wykazanych w analogicznym okresie 2012 r. Także w przypadku upublicznionego ostatnio zestawienia sześciomiesięcznych osiągnięć towarzystw wchodzących w skład Vienna Insurance Group w Polsce można było zauważyć, że zaprezentowane w nim wskaźniki odbiegały od dotychczasowych tendencji rynkowych. Podobnie jak UNIQA, tak i VIG musiała pogodzić się ze spadkiem przychodów ze składek w działalności non-life (efekt niekorzystnego otoczenia). Jednak w odróżnieniu od wielu konkurentów, biznes majątkowy austriackiego ubezpieczyciela mógł się pochwalić znaczącym wzrostem zarobków (+25,7%). Jeszcze ciekawsza sytuacja miała miejsce w przypadku działalności życiowej: podobnie jak w przypadku większości zakładów z działu I, przypis składki brutto VIG był dużo niższy niż przed rokiem, ale za to jego zysk brutto wzrósł o 77,27%, co już było ewenementem na skalę rynkową.

Nadzieje na przełom

Od kilkunastu miesięcy polski rynek ubezpieczeń boryka się z kilkoma istotnymi problemami, wśród których do najistotniejszych zaliczają się wojna cenowa w „komunikacji” oraz kontrowersje w segmencie polis z UFK. W minionym tygodniu pojawiły się jednak sygnały świadczące o tym, że w nieodległej perspektywie oba zjawiska mogą ulec poważnym ograniczeniom (jeśli wręcz nie znikną). Prognozę zakończenia rywalizacji w ubezpieczeniach dla aut sformułowała Barbara Smalska, wiceprezes PZU SA. Jej zdaniem cykl obniżek w OC i AC jest już na finiszu, w efekcie czego jeszcze w tym roku stawki powinny się ustabilizować. Przy tej okazji należy wspomnieć o niedawnych doniesieniach „Dziennika Gazety Prawnej” na temat możliwego zaniżania cen w polisach dla aut. Według „DGP” Komisja Nadzoru Finansowego podejrzewa AXA Direct i Proama o uprawianie takiego procederu. Problem polega jednak na tym, że obie firmy są oddziałami zagranicznych ubezpieczycieli i jako takie nie podlegają kontroli KNF. Wracając do kwestii poruszonej na wstępie: o ile nadzieja na zakończenie wojny cenowej w „komunikacji” opiera się na razie tylko na prognozie eksperckiej, to już mówienie o dużych szansach na ograniczenie kontrowersji w polisach z UFK ma jak najbardziej realne podstawy. W ubiegłym tygodniu Polska Izba Ubezpieczeń przyjęła bowiem nieco zmodyfikowaną (w wyniku konsultacji m.in. z KNF i resortem finansów) rekomendację dobrych praktyk we wspomnianym segmencie produktów ochronnych.

Krynickie akcenty

Wśród pozostałych istotnych wydarzeń ubiegłego tygodnia w pierwszym rzędzie należy wymienić inaugurację XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W tegorocznej edycji przebiegającej pod hasłem „Perspektywy nowego ładu” tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele środowiska ubezpieczeniowego. Partnerem panelu dyskusyjnego „Finansowe priorytety gospodarki zdrowotnej – co pomoże systemowi. Modele europejskie i realia polskie” była PIU, a PZU SA był organizatorem debaty pt. „Marsz na wschód, czyli czy na wschodzie można zrobić dobry biznes?”. Największy polski ubezpieczyciel był również partnerem odbywającego się w Krynicy VII Forum Regionów. Podczas „polskiego Davos” zaprezentowana została również siódma edycja rankingu „CE Top 500”, przygotowanego przez Deloitte. W ubezpieczeniowej części opracowania nie było niespodzianek: największym ubezpieczycielem Europy Środkowo-Wschodniej ponownie okazała się Grupa PZU, a ponad jedną trzecią zakładów z pierwszej pięćdziesiątki zestawienia stanowiły firmy z polskiego rynku. Nie można również pominąć dwóch interesujących raportów, które zostały zaprezentowane w minionym tygodniu. Pierwszy z nich, autorstwa Aon Polska, był poświęcony zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniami w polskich przedsiębiorstwach. Drugi, opracowany przez AIG we współpracy z serwisem Strategic Risk Europe, dotyczył postrzegania ryzyk i ubezpieczeń środowiskowych. Szczegółowe omówienie obu raportów zostanie opublikowane w jednym z najbliższych wydań „Gazety Ubezpieczeniowej”. Na koniec należy także wspomnieć o najnowszych decyzjach KNF. Komisja zatwierdziła Małgorzatę Knut i Ilonę Wolszleger-Dunajską, odpowiednio na stanowiskach prezesa i członka zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń, oraz ukarała PZU SA karą w wysokości 150 tys. zł za opóźnienia w wypłacie odszkodowań z OC pojazdów oraz niedopełnienie obowiązków informacyjnych.

Podążając za trendem

Pośród ubiegłotygodniowych debiutanckich rozwiązań ubezpieczeniowych na uwagę zasługiwała tylko jedna nowość. Było nią uruchomienie dystrybucji opracowanych przez Europ Assistance Polska pakietów usług pomocowych dla klientów indywidualnych za pośrednictwem multiagencji Asist. Jak zatem widać, widoczny od kilku miesięcy pośród ubezpieczycieli trend do zwiększenia zaangażowania w kanale multiagencyjnym zaczyna obejmować także operatorów assistance.

Nieczęsto zdarza się, aby ze stuprocentową pewnością można było przewidzieć, jakie zdarzenie zdominuje nadchodzący tydzień w szeroko rozumianej branży ubezpieczeniowej. Ponieważ jednak już dziś wiadomo, że w najbliższych dniach ogłoszona zostanie rządowa rekomendacja zmian w dotychczasowym modelu otwartych funduszy emerytalnych, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że właśnie to rozstrzygnięcie usunie w cień wszystkie pozostałe wydarzenia.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa 37/2013, str. 2 i 4

Data publikacji: 2014-03-18