Gazeta ubezpieczeniowa – dodatek Nowe Technologie – Nowoczesne technologie w multi@gencji Asist

2013-GU-3Asist, jako duża ogólnopolska multiagencja ubezpieczeniowa współpracująca z 1000 podmiotów i ponad 2000 osób wykonujących czynności agencyjne, nowoczesne technologie informatyczne stawia w swej działalności na pierwszym miejscu. To dzięki nim możemy skupić się na doskonałej obsłudze naszych partnerów biznesowych i realizować założone cele sprzedażowe. Automatyzacja procesów i raportowanie w trybie online stanowią o naszej przewadze konkurencyjnej.

Nowoczesne technologie w naszej firmie to przede wszystkim nasz Panel Agencyjny, strony internetowe pozwalające nam dotrzeć do nowych agentów, platforma e-learningowa, infrastruktura sieciowa w biurze. W każdym z tych obszarów staramy się wykorzystywać najbardziej aktualne technologie informatyczne, bo wiemy, że wraz z każdą nowinką technologiczną zwiększa się komfort, bezpieczeństwo i efektywność wykonywanych działań.

Panel Agencyjny Asist

Nasz dostępny online Panel Agencyjny jest sercem całego systemu. Jest uruchamianym w przeglądarce internetowej narzędziem, którym posługują się zarówno współpracujący z nami agenci, jak i pracownicy Asist. Codziennie loguje się do niego ponad 500 osób.

Aby ułatwić korzystanie z Panelu, stosujemy w nim wiele technologii ułatwiających dotarcie do informacji i wykonywanie codziennych czynności. Panel Agencyjny napisany został w popularnym języku programowania PHP. Generowany przez PHP kod XHTML (a pracujemy nad wersją z zastosowaniem HTML5) wspierany jest przez technologię AJAX i bibliotekę jQuery. W miejscach, w których wprowadzanych jest naraz dużo danych, stosujemy technologię in-place editing, pozwalającą wprowadzać i zmieniać dane bez potrzeby przeładowania strony. Dla zwiększenia czytelności większość zbiorczych danych prezentujemy natomiast w postaci generowanych „w locie” czytelnych wykresów. Staramy się jednak nie przeładowywać kodu strony zbędnymi bibliotekami i pluginami. Ograniczamy ich ładowanie do minimum, aby umożliwić maksymalnie szybkie ładowanie się stron.

Mając na uwadze uproszczenie czynności wykonywanych przez współpracujących z nami agentów, m.in. szybsze wysyłanie zdjęć z inspekcji AC do towarzystw, umożliwiamy im dokonywanie takiej wysyłki wprost z Panelu Agencyjnego Asist. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne wymagania co do rozmiaru (rozdzielczości) i sposobu wysyłki zdjęć. Korzystając z naszego rozwiązania, osoba wysyłająca zdjęcia musi je tylko wgrać na Panel i kliknąć przycisk „wyślij”. Nasz system zajmuje się całą resztą. Zdjęcia są zmniejszane do wymaganego formatu, zgodnie ze specyfikacją danego towarzystwa są kompresowane bądź nie, nadawane są im odpowiednie nazwy i automatycznie wysyłane do zakładu ubezpieczeniowego w wymagany przez niego sposób, np. poprzez bezpieczne połączenie SFTP.

Panel Agencyjny Asist wspiera także naszych pracowników. Podpisując tak wiele umów z agencjami ubezpieczeniowymi, mieliby spory problem z ręcznym wypełnianiem dokumentów. Umowa, którą się posługujemy, to wraz z załącznikami dosyć obszerny dokument. Cały proces jego wypełniania i generowania również został w Asist zautomatyzowany. Nasi pracownicy za pomocą kilku kliknięć są w stanie wygenerować i wydrukować kilkudziesięciostronicowy komplet dokumentów wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami i aneksami. Automatyzacja na szeroką skalę dotyczy także czynności wykonywanej przez osoby zajmujące się księgowością i finansami. Wysyłka 100 przelewów czy zaksięgowanie kilkudziesięciostronicowego wyciągu bankowego to w Asist czynność, na którą poświęca się najwyżej 3 minuty – resztę pracy wykonuje automatycznie nasz autorski system.

Wśród ciekawszych stosowanych przez nas rozwiązań programistycznych wymienić też można geolokalizację. Dzięki automatycznemu ustalaniu dokładnej pozycji geograficznej współpracujących z nami biur ubezpieczeniowych jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym tworzyć mapę współpracujących z nami agencji. Nie ma więc konieczności bez potrzeby używania pinesek i papierowej mapy w celu wizualizacji naszej obecności w poszczególnych rejonach kraju.

Dane zewnętrzne i raportowanie

Aby system, taki jak nasz Panel Agencyjny, mógł funkcjonować, niezbędne są dane, którymi go wypełnimy. Najważniejszymi danymi, które zasilają nasz system, są raporty sprzedażowe i prowizyjne otrzymywane z towarzystw ubezpieczeniowych. Tu także posiłkujemy się technologią informatyczną, bo nikt tak szybko i bezbłędnie nie procesuje danych, jak dobrze napisany automatyczny skrypt uruchomiony na serwerze.

Raporty przekazywane są nam przez towarzystwa w formie elektronicznej, ale sposób i format ich przekazywania jest różnoraki. Z tego powodu, do każdego towarzystwa podchodzimy indywidualnie i odpowiednio programujemy automaty procesujące raporty. Najczęściej raporty pobieramy poprzez protokół IMAP z poczty elektronicznej lub poprzez protokół SFTP wprost z serwerów towarzystwa. Następnie takie raporty, o ile przekazywane są w innych formatach, np. XLS, XLSX, podlegają konwersji do naszego domyślnego formatu, jakim jest format CSV, i importowane do naszego systemu. W ten sposób, w ciągu kilkunastu sekund, jesteśmy w stanie wczytać raporty zawierające kilkadziesiąt tysięcy pozycji i udostępnić te informacje współpracującym z nami agentom.

Dzięki temu mogą na bieżąco (raporty wczytujemy codziennie) śledzić informacje o swojej sprzedaży, wyszukiwać polisy nieopłacone czy nadające się do odnowienia. Nam takie rozwiązanie pozwala między innymi maksymalnie skrócić czas rozliczenia się z nimi z należnej im prowizji. Ten aspekt zawsze traktujemy priorytetowo.

Aktywność w internecie

Nasza aktywność w internecie nie ogranicza się do Panelu Agencyjnego. Asist jest właścicielem szeregu domen internetowych i serwisów, które pomagają nam dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Poza naszym serwisem firmowym dostępnym pod adresem www.asist.pl i prezentującym całą ofertę Asist, prowadzimy również serwisy poświęcone poszczególnym oferowanym przez nas produktom lub zagadnieniom związanym z pośrednictwem ubezpieczeniowym. Staramy się, by nasze strony były atrakcyjne graficznie, czytelne i nowoczesne. Śledzimy światowe trendy webdesignu i wykorzystujemy w naszych serwisach.

Platforma e-learningowa Asist

Najnowszym, przygotowanym przez naszych programistów systemem jest platforma e-learningowa dostępna pod adresem www.szkoleniaknf.pl. Dzięki niej jesteśmy w stanie przeprowadzać dowolną ilość szkoleń licencyjnych i uzupełniających dla naszych partnerów. Nie ogranicza nas czas ani miejsce – poza ustawowym czasem maksimum 8 godzin szkoleniowych w ciągu jednego dnia.

Zaletą naszego rozwiązania jest pełna zgodność z wymogami ustawowymi, doskonała merytoryczna jakość szkoleń, nad którą czuwają nasi doświadczeni pracownicy, dokładna kontrola i analiza wyników szkolenia oraz precyzyjne raporty dokumentujące zakończone szkolenia. Pomimo krótkiego czasu od uruchomienia platformy (luty 2013) przeszkoliliśmy już za jej pomocą ponad 140 osób. Jesteśmy z tego systemu na tyle zadowoleni, że chcemy z naszym produktem wyjść także na zewnątrz i zaoferować go do wykorzystania innym zakładom ubezpieczeniowym.

Podsumowując

Nowoczesne technologie nie tylko pozwalają nam na dynamiczny rozwój, ale także na skupienie się na tym, co najważniejsze – na budowaniu relacji z naszymi partnerami. Systemy informatyczne zajmują się tym, co potrafią najlepiej – cyframi, a pracownicy Asist mogą zajmować się tym, czym człowiek zajmuje się najlepiej – kontaktem z drugim człowiekiem, obsługą współpracujących z nami agentów i oferowaniem im wsparcia na najwyższym poziomie.

Rafał Ćwikliński
prezes zarządu multiagencji Asist

LINK4 kładzie szczególnie duży nacisk na rozwój nowoczesnych technologii, zarówno w działaniach wewnętrznych jak i we współpracy z agentami ubezpieczeniowymi. Staramy się udostępniać im maksymalnie dużo informacji w formie raportów dziennych, w jak najbardziej przystępny sposób. Mamy świadomość, że procentuje to w osiąganych przez agentów ubezpieczeniowych wynikach sprzedaży. W tym celu uruchomiliśmy specjalny serwer, na którym udostępniamy, poprzez bezpieczne szyfrowane połączenie SFTP, wszelkie raporty niezbędne do pracy agentów. Są one generowane i umieszczane na serwerze automatycznie, codziennie o tej samej porze. Poza tym stale pracujemy nad naszym systemem sprzedażowym, z którym pracują agenci. Chcemy zapewnić im pełen komfort pracy z wykorzystaniem nowoczesnego i przejrzystego narzędzia.

Cieszymy się, że mamy w Asist partnera, który stworzone przez nas technologie rozumie i wykorzystuje. Współpraca z taką multiagencją układa się dzięki temu wzorowo. Automatyzacja procesów stosowana przez nas i Asist ogranicza ryzyko pomyłek oraz wspiera pracę osób wykonujących czynności agencyjne, a na tym nam wszystkim zależy.

Łukasz Jantz
dyrektor Departamentu Zewnętrznych Kanałów Sprzedaży
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 15/2013, str. 17

Data publikacji: 2013-04-09