Gazeta Ubezpieczeniowa – Asist bliżej Agentów

W lipcu bieżącego roku multiagencja Asist zorganizowała szereg konferencji w 9 miastach na terenie całego kraju. Spotkania te przeznaczony były dla biur ubezpieczeniowych współpracujących z Asist, a  ich cykl trwał przez cały miesiąc. Pierwsze spotkanie obyło się 5 lipca w Hotelu Bajka w  Grodźcu (woj. śląskie), a ostatnie 31 lipca w Zamku Biskupim w  Janowie Podlaskim (woj. lubelskie). We wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 500 osób.

Powodów zorganizowania konferencji było kilka, ale przede wszystkim chodziło o możliwość spotkania się z agentami w  jak najszerszym gronie i w dogodnych dla agentów lokalizacjach – bliskich miejsca prowadzonej przez nich działalności. Nie były to spotkania o charakterze formalnym, a o udziale nie decydowały kryteria przypisowe – każdy agent współpracujący z Asist mógł w nich wziąć udział. Dlatego w swobodnej i przyjaznej atmosferze można było spotkać się, porozmawiać oraz wymienić poglądy. Każde ze spotkań miało partnera w postaci towarzystwa ubezpieczeniowego, którego przedstawiciele: członkowie zarządu, dyrektorzy, menedżerowie sprzedaży byli  na nim obecni, za co im bardzo dziękujemy. Dawało to przybyłym na spotkanie agentom możliwość kontaktu  i rozmowy z kierownictwem danego towarzystwa ubezpieczeniowego.  Partnerami spotkań były: Allianz, Ergo Hestia, Gothaer, Link4, Proama i PZU. Gościem wielu spośród spotkań był także Adam Kubicki, znany między innymi z łam Gazety Ubezpieczeniowej konsultant biznesowy i trener, który poprowadził szkolenia pod hasłem „Strategie sukcesu w rozwijaniu biznesu sprzedaży ubezpieczeń”. Wystąpienia Adam Kubickiego spotkały się bardzo dobry odbiorem przez uczestników konferencji. Wykłady te to duża dawka wiedzy podana w przystępnym i niezwykle motywującym opakowaniu. W lokalizacjach, które na to pozwalały, po zakończeniu  oficjalnej części spotkania, zorganizowano dla agentów  dodatkowe atrakcje. Wśród nich znalazły się m.in. spływ kajakowy, wizyta w stadninie koni arabskich, zawody strzeleckie, skutery wodne czy kolacje w formie ogniska i grillowania. Takie wspólne zajęcia zawsze silnie integrują, na czym Asist bardzo zależy. Dobre kontakty ze współpracującymi agentami zawsze były celem multiagencji, gdyż  przekładają się na lepsze relacje w codziennej pracy.

Drugim bardzo ważnym powodem organizacji tak dużej liczby konferencji, była chęć zaprezentowania partnerom zmian, które od drugiej połowy roku multiagencja ubezpieczeniowa Asist wprowadziła w swojej strukturze – istotnych z punktu widzenia współpracujących agentów.  Są one  pierwszą od ponad dziesięciu lat tak istotną modyfikacją struktury Biura Obsługi Agenta Asist. Dlatego ważnym było, aby przedstawić je osobiście. Od 2006 roku, kiedy to w Biurze Obsługi Agenta Asist pracowały dwie opiekunki po rok obecny, konkretni pracownicy BOA  tzw. opiekuni, byli przypisani i zajmowali się konkretnymi agentami, jednak niezależnie od miejsca prowadzonej przez nich działalności. Obecnie Asist to 1500 agencji, 2000 biur i 3700 osób wykonujących czynności agencyjne, a ich bezpośrednią obsługą zajmuje się 10 opiekunek w Biurze Obsługi Agenta. Dlatego by usprawnić ich pracę, dać im możliwość  jeszcze lepszego kontaktu z agencjami, większej  wiedzy o ich otoczeniu rynkowym, a także wsłuchując się w głosy zarówno agentów jak i towarzystw ubezpieczeniowych zarząd firmy postanowił dokonać modyfikacji tego modelu. Od lipca bieżącego roku Opiekunki Asist pomagają agentom w konkretnych regionach, których ustanowiono na początek dziesięć. Z punktu widzenia Asist to zmiana bardzo istotna, bo relacje, które opiekunki budują z agentami są niesłychanie istotne. Wprowadzona regionalizacja pracy opiekunów część z tych relacji musiała zaburzyć – spora ilość agencji trafiła pod opiekę innego pracownika Asist. Dlatego tak ważne  było dla Asist osobiste przedstawienie tej zmiany i prezentacja nowego opiekuna danego regionu. Stąd też na  lipcowych konferencjach w podległych sobie regionach uczestniczyli opiekunowie agentów z Biura Obsługi Agenta Asist, którzy mieli możliwość zaprezentowania się i osobistego poznania nowych agencji, by od samego początku budować dobre relacje.

Trzecim ważnym powodem zorganizowania przez Asist cyklu konferencji, była  zbliżająca się ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która rodzi szereg pytań i wątpliwości w całym środowisku ubezpieczeniowym. Spotkania z agentami dały możliwość zaprezentowania obecnego stanu wiedzy o nadchodzących zmianach oraz przedstawienia szans i zagrożeń z nich wynikających. Podczas każdego ze spotkań przewidziany był także czas na pytania od agentów i odpowiedzi eksperta Asist dotyczące ustawy.

Lipcowe spotkania były dla Asist dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Rezerwacja sal, terminów, przygotowywanie listy uczestników i sam udział w konferencjach, które następowały po sobie bardzo szybko – trzeba było przemieszczać się w różne rejony kraju i na każdym ze spotkań być w doskonałej formie. Ale to wszystko opłaciło się, bo jak zwykle mieliśmy sposobność zobaczyć  się z fantastycznymi ludźmi, z agentami i bardzo im za to dziękujemy.

Dziękujemy także za wizytę, wspólną zabawę i relację w mediach społecznościowych Aleksandrze E. Wysockiej z Gazety Ubezpieczeniowej.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 38/2017, str. 14

Data publikacji: 2017-09-19